Ogólnopolska konferencja „Przestrzeń dla seniorów” – 11-12 grudnia 2019

Ogólnopolska konferencja „Przestrzeń dla seniorów”, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2019 roku w Hotelu Sympozjum w Krakowie to podsumowanie projektu o tym samym tytule, trwającego od marca do grudnia 2019 roku. W jego założeniach leżała wszelka działalność aktywizująca seniorów w tym zwłaszcza wzmocnienie partycypacji społecznej osób po 60. roku życia i dostosowanie przestrzeni publicznej (także tras turystycznych) do ich potrzeb.

Na konferencji podsumowano projekt i zaprezentowano doświadczenia seniorów z aż 15 gmin, którzy – jak podaje Fundacja Mapa Pasji:

„podjęli inicjatywę utworzenia gminnych rad seniorów;

przeanalizowali jakość otaczających ich przestrzeni publicznych oraz zaprojektowali (wspólnie z architektem) miejsca przyjazne dla seniorów w swoich miejscowościach;

przeprowadzili diagnozę potrzeb seniorów w swoich gminach oraz przygotowali na tej podstawie, we współpracy z samorządami, gminne polityki senioralne.”

Uczestnicy mogli również zaprezentować swoją działalność artystyczną (pieśni, tańce, wiersze, fotografie) w ramach senioralnego przeglądu artystycznego. Drugiego dnia w trakcie sesji „Otwarta Przestrzeń” osoby po 60. roku życia mogły wymienić się wiedzą i poglądami przy stoliku dyskusyjnym, a także uczestniczyć w mini-warsztatach rękodzielniczych i np. stworzyć koronkowe ozdoby świąteczne.

Podczas konferencji przemówienie wygłosił Łukasz Salwatorski (redaktor naczelny Głosu Seniora i prezes Stowarzyszenia Manko). Poruszył w nim temat ogólnopolskich inicjatyw dla seniorów takich jak Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora i kampania społeczna Stop manipulacji! Nie daj się oszukać. Na spotkaniach pojawili się również ambasadorzy Głosu Seniora: Miłosz Sałaciński, Bożena Sałacińska i Janina Czaja.