Konferencja Ludzie Motyle

II Krakowska Konferencja Ludzie Motyle – 22 listopada

Fundacja Geriatrics oraz Głos Seniora serdecznie zapraszają Państwa do udziału w II Krakowskiej Konferencji „Ludzie motyle”. Konferencja jest interdyscyplinarnym spotkaniem środowiska naukowego psychologów, pedagogów, prawników i innych specjalistów z osobami w późnej dorosłości, ich potrzebami i oczekiwaniami, co może przełoży się na tworzenie różnych płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej. Celem konferencji jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób w późnej dorosłości.

Kiedy: 22.11.2019r (piątek), godz. 9.00-16.00

Gdzie: Dwór Czeczów, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków

Program konferencji

9.00-9.30 – rejestracja gości

9.30-9.45 – otwarcie II Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle -dr. Anna Okońska-Walkowicz,Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

9.45-10.00 – powitanie gości, sponsorów, prezentacja organizatora konferencji , tj. Fundacji Geriatrics – mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast

Sesja I 10.00-11.15

10.00-10.15- Wiek nie jedno ma imię-matuzalemowe lata w czasach prehistorycznych- dr Agata Jarzynka, Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie.

10.15-10.30 – Koncepcja teoretyczna Sieci Centrów Seniora – założenia teoretyczne polityki senioralnej w Krakowie- dr. Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

10.30-10.45- Wpływ aktywności seniorów na ich stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego -dr Andrzej Mirski

10.45-11.15 – Przedstawienie „Medal dla Idealnego Męża” działający przy Klubie Miejskiego Ośrodka Kultury „Rebus” Musiałek

– Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka” w Żorach, autor przedstawienia Barbara

11.15-11.45- przerwa kawowa

Sesja II 11.45-13.00

11.45-12.00 – Formy i modele wsparcia dla osób starszych zależnych- dr Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski, Zakład Pedagogiki Specjalnej.

12.00-12.15– Arteterapia, jako forma aktywizacji osób starszych – mgr Joanna Dobranowska

12.15-12.30 – Aktywizacja społeczna osób starszych jako ważny element profilaktyki przeciwdziałania depresji – mgr Edyta Zawora

12.30-12.45 – Utrzymać dobrą formę – co działa a co nie? – lek neurolog Anna Smołka

12.45-13.00 – Działania umożliwiające podtrzymywanie i przywracanie poczucia szczęścia w późnej dorosłości –mgr Patrycja Cyrych

13.00-13.15- Dobre praktyki –projekt „Adoptuj babcię, dziadka, adoptuj wnuczka” –mgr Ewelina Kanarkowska

13.15-14.15- przerwa obiadowa

Sesja III 14.15-14.45

14.15-14.30 – Życie intymne na emeryturze- mgr Katarzyna Owsiany

14.30-14.45 -Znaczenie religii w życiu człowieka w późnej dorosłości -mgr Jolanta Wyżykowska

14.45-15.00 – Charakter terapeutyczny filozofii i jej rola w życiu codziennym seniorów -mgr Maria Bartkowska

Sesja IV –15.00- 16.00

15.00-15.15 – Obowiązek alimentacyjny na rzecz osób starszych-mgr Marta Piestrzyńska

15.15-15.30 – Świadczenia dla opiekunów osób starszych – mgr Berta Dąbek-Żak

15.30-15.45 – Taoistyczne Tai ChiTM – ruch dla zdrowia – Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

15.45-16.00 – dyskusja podsumowująca II Krakowską Konferencję Ludzie

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej