Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II

Fundacja Rodzin Polskich im św. Jana Pawła II powstała w 2012 roku aby pomagać rodzinom, dzieciom i osobom starszym. Jesteśmy dla wszystkich, którzy zmagają się z przeróżnymi problemami, aby działać przeciw ich wykluczeniu społecznemu. Imię nadano jej po naszym Papieżu rodaku, dla którego była ważna rodzina i Polska. Obejmujemy opieką i wspomagamy pomocą polskie rodziny w kraju i poza jego granicami. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy narzędzia, które przynoszą wspaniałe efekty. Mediacje, warsztaty, działania motywujące do zmiany, wyjazdy edukacyjne oraz inne formy doskonalenia sztuki dialogu z drugim człowiekiem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dajemy nadzieję i szansę na lepsze jutro. Nie pomagamy doraźnie, ale w ramach stworzonych przez nas projektów, które służą rozwojowi, motywują i mobilizują podopiecznych do zmiany sytuacji życiowej. Jesteśmy organizacją pozarządową – organizacją pożytku publicznego (OPP), dlatego możesz wspomóc nasze działania co roku przy rozliczeniu podatkowym. Wystarczy, że podarujesz nam swój 1% podatku. Dzięki takim ludziom jak Ty możemy nieść lepsze jutro dla tych, którzy nie mają na nie nadziei. Nasz numer KRS: 0000 386878.

Nasze działania kierujemy do małżonków, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem realizujemy programy, które budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w ramach struktur rodzinnych czy pedagogiczno-wychowawczych. Prowadzimy również spotkania, warsztaty i projekty, które kierujemy do osób starszych, aby czuli się potrzebni i mogli odkrywać pasje i nierzadko swoje marzenia. Jednym z najważniejszych elementów naszej działalności jest praca z dziećmi i młodzieżą, którą wspieramy w trudnych przeżyciach, wskazujemy jak prawidłowo kierować emocjami i rozwiązywać konflikty. Zajęcia warsztatowe pomagają im podbudować poczucie własnej wartości, które często u młodych ludzi jest bardzo niskie. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach poznają i nazywają swoje uczucia, własną wartość oraz sztukę dialogu z drugim człowiekiem. Niejednokrotnie dzięki naszej pomocy dowiadują się czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa czy zachowania.
Organizujemy wyjazdy połączone z warsztatami i rekreacją podczas których uczestnicy odkrywają jak ważne jest kształtowanie sprawności ciała i ducha. Staramy się również pokazać jak w codziennym życiu znaleźć wytchnienie i spojrzeć na świat w jaśniejszych barwach. Inicjatywy te mają ogromny wpływ na życie w małżeństwie i rodzinie oraz pomagają rodzinom wzrastać we wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Nie pomagamy doraźnie, ale w ramach stworzonych przez nas projektów, które służą rozwojowi, motywują i mobilizują. Cieszymy się, że chcesz poznać bliżej nasze działania na rzecz dzieci, rodzin i osób starszych. Wierzymy, że znajdziesz projekt dla siebie.

Kocham Mądrze

Projekt obejmujący wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich najbliższych, którzy muszą się mierzyć z trudnościami na co dzień.

Program „Kocham Mądrze” to kompleksowa opieka obejmująca osoby niepełnosprawne oraz ich najbliższych z otoczenia – rodziców, rodzeństwo, opiekunów. Tak naprawdę skierowana jest głównie w ich stronę, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z jak wieloma trudnościami mierzą się każdego dnia, by usprawnić życie swoich niepełnosprawnych bliskich. Postanowiliśmy więc wyjść na przeciw tej potrzebie! Nad projektem opiekę objęła Ania Migała – nasza specjalistka, psycholog, edukator, psychoterapeuta, artystka. Człowiek pełen pasji do życia z niepełnosprawnością, która w żaden sposób jej nie ogranicza. Ten projekt różni się od innych typowych grup wsparcia. W ramach działania stawiamy ogromny nacisk na rozwój rodziców czy faktycznych opiekunów. Dążymy do tego, by uświadomili sobie, że niepełnosprawność ich dziecka czy osoby z otoczenia może być dla nich rozwojem. Aby właśnie dzięki chorobie odkryli swój potencjał i nauczyli się z niego korzystać. Przyjęcie takiej postawy wymaga długiej pracy rodzica czy opiekuna, ale jest osiągalne.

Archipelag Skarbów

Poprzez udział w programie pokazujemy młodym ludziom jak żyć odpowiedzialnie bez uzależnień, agresji i nieplanowanej ciąży.

Celem programu jest profilaktyka uzależnień, przemocy, ciąż nastolatek, problemu HIV/AIDS oraz wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Nasz propozycja to rozbudowana i udoskonalona wersja programu profilaktyki zintegrowanej „Wyspa Skarbów” rekomendowanego przez CMPPP. „Archipelag Skarbów” jest skierowany do młodzieży uczęszczającej do klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz do klas licealnych. Powstał w wyniku złożonej procedury, na którą składały się kolejne edycje modyfikowanych wersji programu poddawanych wieloaspektowej ewaluacji formatywnej (wizytacje ekspertów, kilka rodzajów ankiet z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dla młodzieży, opinie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych).

Adresatami programu mogą być również rodzice uczniów biorących udział w projekcie, jak również nauczyciele i wychowawcy z danej szkoły.

Program „Archipelag Skarbów” został pomyślany jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Jest zgodny z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Wszystkie elementy związane z przekazywaniem wiedzy są przygotowane w postaci atrakcyjnych, udźwiękowionych prezentacji multimedialnych.

Dla Seniora

Dzięki naszym działaniom seniorzy nawiązują nowe relacje i przyjaźnie z innymi seniorami oraz doświadczają radości płynącej z pomocy innym.

Nasza Fundacja podejmuje wiele działań aktywizujących seniorów. Między innymi organizujemy zajęcia w naszych pracowniach, gdzie zasłużeni wiekiem ludzie mogą odkrywać swoje pasje i czuć się potrzebni. Korzyści płynących z inicjatyw dla osób starszym jest naprawdę sporo. To nie tylko kawa w dobrym towarzystwie czy możliwość poznania nowych ludzi i miejsc. To również otwartość na nowości, wzrost pewności siebie i szlifowanie umiejętności do podejmowania decyzji i pracy w grupie.

Organizujemy również spotkania z wolontariatem, by później senior jako uczestnik mógł samemu włączyć się w pomoc innym seniorom i zorganizować inicjatywę społeczną np. zbiórkę żywności dla samotnych seniorów, paczkę na święta czy mikołajki dla dzieci i ich dziadków.

Jedną z najnowszych naszych propozycji w ramach działań na rzecz seniorów jest projekt „Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej”, który skierowany jest dla osób starszych borykających się z problemami zdrowotnymi i różnymi schorzeniami, które uniemożliwiają im normalne życie. Ten program również kierujemy do osób, którzy wpierają ludzi starszych pomagając im w codziennych czynnościach. Chcemy dzięki temu ułatwić funkcjonowanie nie tylko potrzebującym wsparcia osobom w wieku 60+, ale także podać pomocną dłoń tym, którzy do tej pory zajmowali się nimi samodzielnie. Nasze wsparcie jest bezpłatne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ich adresatów, o wysokiej jakości i dostępności.

Nasza propozycja to zajęcia w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora oraz inne formy wsparcia dla faktycznych opiekunów.

W ramach Klubu Seniora odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe czy rozwijające inne zainteresowania. Szkolimy z zakresu zdrowia, dietetyki i wolontariatu oraz prowadzimy warsztaty twórcze z zakresu rękodzieła, krawiectwa, fotografii i ceramiki. Nie brakuje dobrego jedzenia i atrakcji takich jak wyjścia do kina, teatru, muzeum czy instytucji publicznych.

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy seniorom w codziennych czynnościach takich jak zakupy, przygotowanie i dostarczeniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, umawianie wizyt lekarskich oraz organizowanie czasu wolnego.

Dla osób opiekujących się seniorami organizujemy szkolenia oraz poradnictwo prawne, psychologiczne czy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również z obszaru opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkolimy osoby, które na co dzień pracują z dziećmi lub na ich rzecz, ucząc wzajemnego szacunku mając na uwadze metody rodzicielstwa bliskości.

Nasz program skierowany jest dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą czy wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. Współpracujemy również z Krzysztofem Opeldusem – autorem bloga Tata prezes, na łamach którego publikowane są sprawdzone zagadnienia związane z wartościowymi metodami wychowawczymi. Twierdzi on, że „nie ma lepszych i gorszych rodziców, a istnieją tylko bardziej lub mniej świadomi”. Autor bloga na co dzień jest mężem, ojcem i przedsiębiorcą zaangażowanym w rodzicielstwo bliskości oraz problematykę relacji. Na temat relacji damsko-męskich oraz różnic między kobietą a mężczyzną prowadzi konferencje.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uczy nie tyle „metod” co budowania relacji i bliskości z drugim człowiekiem.

Moja świetlica – mój świat

Program dla dzieci z problemami w domu, szkole, grupie rówieśniczej, dotykanych ubóstwem i sprawiających trudności wychowawcze.

To jeden z naszym pierwszych długofalowych projektów. Działania są skierowane do dzieci i młodzieży ze Świętochłowic (woj. śląskie), zmagających się z trudną sytuacją życiową. Projekt ten wspiera młodych ludzi dyskryminowanych w życiu społecznym. Jest to inicjatywa w ramach której uruchomiona została m.in. placówka wsparcia dziennego. W naszym mieście, gdzie siedzibę ma nasza Fundacja jest to pierwsza taka placówka. Równocześnie prowadzimy działania podwórkowe czyli „streetworking”, który ma otworzyć mieszkańców miasta na pomoc organizacjom takim jak nasza.

Nasze działania skupiają się na rozwoju kompetencji kluczowych tj. matematyczno-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Działamy również na rzecz rozwoju kompetencji językowych poprzez aukcję języka angielskiego oraz w ramach aktywności społecznej i obywatelskiej. Uczestnicy otrzymują możliwości rozwijania się na wielu płaszczyznach i poznawania nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestniczą w wyjściach i wycieczkach, a dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych osób istnieje możliwość wyjazdu wakacyjnego.

Projekt daje szansę na rozwinięcie swoich pasji i potencjału dzięki udziałowi w zajęciach, na które ich rodzin nie stać. Dzięki wsparciu młodzieży z grup i środowisk trudnych, rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych chcemy wpłynąć pozytywnie na lepszy start w dorosłość. Poprzez spotkania z ciekawymi osobami i wycieczki w miejsca związane z kulturą jak i wizyty u pracodawców, uczestnicy otrzymują możliwość zapoznania się z wieloma aspektami funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zaangażowanie i pozytywne doświadczenie reakcji dzieci i młodzieży otwiera również nową płaszczyznę komunikacji i postrzegania tych osób, które często były postrzegane jako wykluczane. To postrzeganie czy kategoryzowanie często przez pryzmat stereotypów przez najbliższe otoczenie może zostać odparte.

Projekt realizowany jest we współpracy z Zabrzańskim Stowarzyszeniem na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” z siedzibą w Zabrzu. Dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Warsztaty dla szkół i przedszkoli

Prowadzimy spotkania, które stanowią niespotykaną dotąd atrakcję w ramach rozwijania odkrywania dziecięcych pasji – działamy stacjonarnie i mobilnie.

Kierując się własnym doświadczeniem, możliwościami jakie dają nam pracownie oraz opiniami kursantów i podopiecznych, postanowiliśmy rozpocząć współpracę z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Proponujemy zajęcia w pracowniach: witrażu, szkła artystycznego, ceramiki oraz rękodzieła. Z pewnością takie spotkanie jest ciekawą i twórczą alternatywą dla zajęć plastyki czy techniki, a wykonane rękodzieło może stać się wyjątkowym prezentem na Dzień Matki czy Babci i Dziadka. Jednocześnie daje możliwość poznania dzieciom nowych, niecodziennych form i spróbowania swoich sił w nietypowych zajęciach, jak szlifowanie szkła czy szkliwienie ceramiki.

W naszej siedzibie może odbywać się kilka warsztatów jednocześnie, dzięki temu liczniejsza grupa uczestników może zostać podzielona pomiędzy pracownie. Istnieje również możliwość uczestniczenia klasy czy grupy przedszkolnej w tym samym warsztacie – wszystko zależy tylko i wyłącznie od zamysłu opiekuna! Warsztaty obejmują zarówno pojedyncze zajęcia, jak i cykle spotkań opatrzonych odpowiednią opieką instruktora i zapleczem technicznym.

Wychodząc na przeciw potrzebom i możliwościom poszczególnych placówek, prowadzimy również warsztaty mobilne. Szczególnie sprawdzają się w przedszkolach oddalonych od naszej siedziby, gdzie maluszki pod okiem wychowawców, w znanym im środowisku, mogą zapoznać się z nowymi technikami pracy.

Do tej pory udało nam się przeprowadzić już kilkadziesiąt spotkań warsztatowych, zarówno stacjonarnie jak i poza pracowniami, począwszy od grup przedszkolnych, przez szkołę podstawową, aż po klasy licealne. Każde spotkanie dostosowane jest do możliwości i poziomu uczestników. Istnieje możliwość wykorzystania półproduktów lub przeprowadzenie zajęć w czasie których uczestnicy samodzielnie, od początku do końca wykonują niepowtarzalne prace rękodzielnicze.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą warsztatową naszej Fundacji. Istnieje także możliwość kontaktu bezpośrednio w siedzibie lub telefonicznie – chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Przyjemne & Dobre

Pokazujemy rodzinom jak można spędzić aktywnie czas i w ten sposób pogłębiać więzi – uczymy rozmowy, szacunku i zrozumienia.

Jest to nasz autorski program, który opieramy na wieloletnim doświadczeniu współdziałania z rodzinami i wolontariuszami. Idea projektu opiera się na wspieraniu rodziny. Obejmuje on wyjazdy letnie i zimowe, a ich celem jest w głównej mierze połączenie aktywnego wypoczynku całych rodzin z działaniami pozwalającymi na zgłębianie różnych aspektów życia – moralnego i społecznego. Wszystkie działania zawsze prowadzimy przy jednoczesnym zachowaniu wolności wyboru – liczy się przede wszystkim to, aby rodziny mogły spędzić ten czas na miarę swoich możliwości, korzystając z tego co zostało dla nich przygotowane.

Jako organizacja wspieramy przede wszystkim te rodziny, które mają trudności związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie i budowaniem prawidłowych relacji. Szukamy również bogactwa jakie daje przebywanie rodzin z trudnościami z rodzinami właściwie funkcjonującymi, dlatego organizujemy także wyjazdy o charakterze integracyjnym.

Na przestrzeni lat działalności naszej Fundacji zainteresowanie programem na tyle rozrosło się, że w chwili obecnej mamy do zaproponowania każdego roku przynajmniej dwa wyjazdy letnie i jeden wyjazd zimowy. Współpracując z profesjonalnymi biurami podróży możemy zapewnić wspaniałe warunki i niesamowite przeżycia w naprawdę korzystnych cenach. Staramy się dbać o wysoki poziom organizacyjny, nie tracąc przy tym z oczu najważniejszego – pozytywnej atmosfery w grupie i odpowiadania na jej potrzeby.

Do tej pory mieliśmy okazję zwiedzić między innymi Meksyk, Kubę, Ziemię Świętą, Włochy, Medjugorie. Zimą natomiast kursujemy do Włoch lub Francji (w zależności od sezonu) na wypoczynek narciarsko-snowboardowy.

S.O.S dla małżeństw

Pomagamy w odbudowie więzi małżeńskiej oraz małżonkom i rodzinom borykającym się z trudnościami, której ich przerastają.

Programem tym obejmujemy małżeństwa, rodziny i wszystkich tych, którzy poszukują rozwiązań swoich problemów. Pragniemy poprzez wyciągnięcie ręki do wszystkich tych osób pokazać im, że istnieją ludzie i instytucje wspierające w trudnościach życiowych na różnych płaszczyznach. Dzięki bazie fachowego poradnictwa rodzinnego jesteśmy w stanie skierować potrzebujących do odpowiednich źródeł pomocy. Pomoc, którą oferujemy obejmuje zarówno porady psychologiczne, specjalistów od osób uzależnionych i współuzależnionych, a także poradnictwa obywatelskiego.

W ramach programu staramy się podejmować także inicjatywy wspomagające. Jedną z nich jest projekt „Rodzina w lesie”, który odbywa się w naszej filii w Rudzie Śląskiej. Ma on zachęcać rodziców do korzystania z profesjonalnych porad dotyczących budowania relacji pod okiem sprawdzonego psychologa.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Fundacją – jesteśmy otwarci i gotowi do pomocy właśnie Tobie!

Chce się żyć

Pomagamy wrócić na rynek pracy i przeciwstawić się ograniczeniom poprzez trening umiejętności i szlifowanie własnych kompetencji.

Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym osób osób z niepełnosprawnościami. Realizuje działania integrujące społecznie, w tym arteterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych. W zakresie projekt jest również poradnictwo prawne i finansowe, działania o charakterze edukacyjnym w formie kursów, a także staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla jego uczestników zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji. Całość realizowana jest przy głównym udziale Śląskiego Centrum Usług Wspólnych dla osób o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5.

Czarny Teatr

Poprzez aktorstwo i sztukę uczymy dzieci odwagi, odkrywania pasji i wartości, pogłębiamy wiedzę oraz dążymy do realizacji ich marzeń.

Inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży z trudnych rodzin i pozwala jednocześnie na puszczenie wodzy fantazji i przenoszenia się w świat marzeń. Jest to forma, która ma wymiar terapeutyczny, gdyż pozwala uczestnikom mającym trudność z pokazywaniem się na scenie zachować pewną anonimowość. Aktorzy ubrani są na czarno, występują na czarnym tle przy udziale gry świateł, dzięki czemu są niewidoczni dla widza. Jednym z celów projektu jest również przeciwdziałanie mowie nienawiści. Zjawisko to jest wyrażone w spektaklach poprzez jej doświadczenie jak i próby przeciwstawiania się temu zjawisku.

W czasie spotkań dzieci poznają nie tylko podstawy sztuki teatralnej oraz animacji, ale również uczą się wykonywać scenografię, rekwizyty, zaproszenia, dobierać muzykę do spektaklu czy też pisać scenariusze. Nie brakuje także zajęć z zakresu autorefleksji, budowania grupy, własnej osobowości czy nawiązywania relacji.

W ramach projektu Czarny Teatr powstała grupa o nazwie ŚLONSQE BAJTLE, która swoją nauką może pochwalić się na scenie w ramach występów dla publiczności. Projekt finansowany jest z programu Obywatele dla Demokracji w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W Czarnym Teatru realizujemy również działania pogłębiające edukację. Jednym z nich jest projekt „Blaski i cienie w życiu i na scenie” realizowany dzięki funduszom Fundacji Banku Zachodniego WBK. Ta inicjatywa łączy działania teatralne z poznawaniem historii. Projekt zachęca grupy dzieci i młodzieży do rozwijania swojej wiedzy na temat najbliższego otoczenia i jego rysu historycznego. Poznając tajniki Czarnego Teatru oraz aktorstwa i ruchu scenicznego, istoty muzyki i scenografii w spektaklu uczestnicy mają możliwość przedstawić wybrane elementy historii i wykazać się swoją kreatywnością.

W ramach spotkań prowadzone są ćwiczenia z dykcji, inscenizacji z rekwizytem i bez, improwizacji, ruchu scenicznego oraz tworzenia scenografii. Dodatkowo odbywają się spotkania z historykiem i choreografem. Inicjatywa jest realizowana pod okiem profesjonalnego instruktora – pany Doroty Drewy, która jest absolwentką studium aktorsko-wokalnego oraz Terapii przez Sztukę. Wspomaga ją Lucyna Munzer, która swym kunsztem i zmysłem plastyczno-technicznym wspiera grupę w zajęciach scenograficznych.

Kilometry Dobra

Próbujemy pobić rekord Guinnessa układając możliwie najdłuższy ciąg monet w jednym nominale – poprzez zabawę zbieramy środki na nasze cele.

Co roku podejmujemy wyzwanie jakim jest włączenie się w międzynarodową akcję Kilometry Dobra. Udział w tej dobroczynnej inicjatywie mogą zgłaszać organizacje z całego świata, a jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Przez 3 miesiące organizacje pozyskują pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami pozyskując w ten sposób nowych wolontariuszy. Środki zbierane są poprzez zbiórki w centrach handlowych, szkołach i kościołach, przez strony internetowe, aukcje, koncerty czy biegi charytatywne. Kampanii towarzyszy próba pobicia rekordu Guinnessa.

Konkurencja polega na układaniu ciągu monet o jednym nominale – stąd Kilometry Dobra. Monety przykleja się na taśmę klejącą, tworząc metrowe odcinki (to ułatwienie wprowadzili kilka lat temu Filipińczycy). Aby pobić obecny rekord należący od 2012 roku do Austriaków, potrzebujemy stworzyć szereg monet o długości 75,2 km. Taki szereg będzie mieć wartość ponad 3,3 mln zł.

Nie małe wyzwanie! Jako Fundacja dołączamy do niego mając na horyzoncie konkretny cel. Jest nim wsparcie finansowe działania świetlicy dla dzieci i młodzieży, która powstała w murach naszej organizacji w 2016 roku i zrzesza we wszystkich swoich działaniach ponad 40 uczestników. Świetlica jest miejscem do którego lgną dzieciaki z okolicy – dzieci, których codzienność nie jest prosta i przyjemna, które często stają przed problemami dorosłych. To dzieci do których często w szkole, na podwórku albo w domu przyklejane są etykiety „trudnych”. My widzimy, jak rozwijają skrzydła! Sprawa jest dla nas prosta – nie możemy i nie chcemy tracić tego, co udało się nam wszystkim wspólnymi siłami stworzyć. Nasi podopieczni dają nam wiele radości i motywacji do dalszego działania, dlatego podjęliśmy się udziału w akcji Kilometry Dobra. Wierzymy, że połączenie przyjemnego z pożytecznym – nie tylko dla nas, nie tylko dla dzieciaków, ale też dla lokalnej społeczności przyniesie ogromne owoce dla przyszłych pokoleń.

W ciągu ostatnich lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 3,2 mln zł na realizację 130 projektów.Oficjalna strona internetowa akcji: www.kilometrydobra.pl

Pracownia ceramiki

Poprzez warsztaty pokazujemy jak można stworzyć coś „z niczego”, dając tym satysfakcję i możliwość ćwiczenia własnej cierpliwości.

Zajęcia w pracowni ceramicznej mają na celu przybliżenie uczestnikom technik i sposobów pracy w glinie. Zapewniają zapoznanie się z kulturą i sztuką ludową oraz historią nie tylko ceramiki, ale wielu innych technik rękodzielniczych. Pozwalają docenić pracę ludzkich rąk i wyrobić w sobie szacunek do niej, rozwinąć się manualnie i twórczo. Warsztaty przebiegają w atmosferze przyjaźni i współpracy – każdy pomysł jest mile widziany i każdy też może wyrazić swoje zdanie i opinię. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora rękodzieła artystycznego.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają technikę lepienia z wałeczków, plastrów, pracę przy pomocy form gipsowych, odlewanie w formach oraz łączenie tych technik. Powstające przedmioty są w większości wytworami ich wyobraźni i inwencji, która od strony technicznej wspierana jest wiedzą instruktora ceramiki.

Zajęcia nie wymagają od osób początkujących specjalnych umiejętności. Przy odrobinie cierpliwości, umiejętności i ogólnego poczucia estetyki, szybko uzyskuje się ciekawe efekty. Uczestnicy zajęć tworzą rzeczy, które upiększają ich otoczenie lub mogą stać się oryginalnym prezentem dla przyjaciół.

Szkoła Ikon

Poprzez sztukę ikonopisania kursanci mają możliwość poznać historię sztuki jak pogłębić przestrzeń duchową i uspokoić ją od codziennego zgiełku.

Pisanie ikon jest jednym z najstarszych sposobów obrazowania wizerunku świętych. Jednocześnie jest to niezwykła przygoda obcowania ze sztuką i duchowością. Nie jest to zwykła technika malarska, ale metoda przeniknięta wartościami. Adresowana jest do przede wszystkim do tych, którzy chcą odnaleźć w swoim życiu spokój czy pogłębić zdolności artystyczne wymagające niezwykłej dokładności i cierpliwości. Uczestnicy poznają nie tylko podstawy merytoryczne, ale i warsztatowe, rozpoczynając od historii, symboliki ikony, znaczenia kolorów i kształtów, anatomii ciała i budowy szat poprzez pisanie wizerunku świętego. Kursanci zostają również zaznajomieni z techniką sporządzania medium, gruntowania czy wykonania szkicu i przenoszenia go na deskę. Standardowo kurs trwa 3 miesiące, a uczestnicy spotykają się raz w tygodniu. W ramach niewielkiej opłaty kursanci otrzymują wszystkie niezbędne do pracy materiały biurowe i malarskie takie jak podobrazie, pigmenty czy pędzle. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie pisania ikon!

Nauka fotografii

Uczymy robić dobre zdjęcia i wracamy do historii fotografii, dając możliwość odkrycia pasji i zapomnienia trosk i problemów dnia codziennego.

W naszej pracowni można poznać sztukę uchwycenia chwili zarówno nowoczesnymi aparatami jak i starymi, dobrymi technikami. Zapraszamy do tego, aby zachwycić się dawnymi, klasycznymi formami wykonywania fotografii czyli poznania czym jest naświetlanie zdjęcia, po co nam ciemnia i czym są negatyw i pozytyw. W ramach warsztatów nie brakuje pracy z nowoczesnymi cyfrowymi lustrzankami, jednak wracamy do historii i wskazujemy tym jak prosto można widzieć świat.