Finał wojewódzkiej olimpiady "SENIOR OBYWATEL"

Finał wojewódzkiej olimpiady „SENIOR OBYWATEL”

W środę, 13 listopada, w Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 46 uczestników wchodzących w skład 16 drużyn wzięło udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.  Reprezentowane były m.in organizacje senioralne, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz kluby i  domy seniora.

  • Punktacja drużynowa:
  1. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UKW w składzie: Hanna Malinowska, Edmund Bleja, Andrzej Zasada – 291 pkt.
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu w składzie: Andrzej Musielak, Ryszard Majewski, Włodzimierz Niedźwiecki – 247 pkt.
  3. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti  w Bydgoszczy w składzie: Teresa Lubiejewska-Zwiewka, Janina Rutkowska, Janusz Sędłak – 236 pkt.
  • Punktacja indywidualna:
  1. Edmund Bleja (KUTW UKW Bydgoszcz) – 102 pkt.
  2. Hanna Malinowska (KUTW UKW Bydgoszcz) – 97 pkt.
  3. Ex aequo: Wiesław Strzyżewski (Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku) oraz Andrzej Zasada (KUTW Bydgoszcz) – 92 pkt.

Tematyka pytań była bardzo urozmaicona. Dotyczyła m.in transformacji ustrojowej Polski, trójpodziału władzy, systemu wyborczego oraz praw i obowiązków obywateli. Nim ogłoszono wyniki olimpiady blisko 300 słuchaczy i zaproszonych gości wysłuchało wykładu dr Sławomira Sadowskiego na temat „Tradycji samorządności w Polsce”. W części artystycznej Renata Repińska  zachęciła publiczność do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych.

Jedenastu najlepszych uczestników etapu wojewódzkiego zostało zaproszonych przez Krystynę Lewkowicz, przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów do udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 10 grudnia w Warszawie.