Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy upłynęło pod znakiem rozmów o silnej Europie

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, w której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee, a każdy z jego uczestników na swój własny sposób kreuje jego unikalny obraz. Międzynarodowy wymiar Forum oraz fakt, że z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej zagranicznych gości  daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.  

Frekwencja: trwa tendencja wzrostowa

Krynicę w tym roku (3-5 września) odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawicieli mediów z ponad 60 krajów. W dyskusji o problemach regionu czy sprawach ważnych w skali globalnej potrzeba różnej optyki i woli poszukiwania kompromisu. Podczas sesji plenarnych i paneli XXIX Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę bezpieczeństwa, między innymi w kontekście nowych zagrożeń związanych z wykorzystaniem najnowszych technologii w konfliktach, konkurencji gospodarczej, w tym szans polskiego biznesu w międzynarodowym wyścigu oraz budowania przyszłości w oparciu o wspólne wartości. Pytanie o przyszłość było też wpisane w motto tegorocznego Forum, a brzmiało ono: Europa jutra. Silna czyli jaka?

Najważniejsi gracze: władza, biznes, media

W tegorocznym Forum wzięli udział najważniejsi gracze świata polityki, biznesu i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także ludzie nauki i kultury. Wśród gości znaleźli się byli i aktualni premierzy, marszałkowie izb parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych, działających zarówno w regionie, jak i globalnie korporacji. XXIX Forum Ekonomiczne gościło przedstawicieli najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę Witek, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wicepremierów Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego oraz ministrów polskiego rządu. Listę najważniejszych zagranicznych gości tegorocznego Forum tworzy kilkadziesiąt nazwisk w randze najwyższych urzędników państwowych.

O najważniejszych tematach gospodarczych w Krynicy dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji o zasięgu regionalnym i globalnym, wśród nich Peter Mather, prezes BP Europe (Wielka Brytania).

Tradycyjnie ważnym elementem krynickiego spotkania jest Forum Regionów, w ramach którego podejmowane są tematy dotyczące sposobów poprawy działania samorządów, między innymi w aspekcie finansowym. Sprowadziło ono do Krynicy liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, którzy debatowali o wyzwaniach, z którymi mierzą się w swoich „małych ojczyznach”.

Człowiek Roku Forum Ekonomicznego

Decyzją Rady Programowej XXIX Forum Ekonomicznego – Człowiekiem Roku został Mateusz Morawiecki. Nagrodę wręczyła marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

W 2018 roku Polska pokazała lwi pazur, zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy biorą byka za rogi, którzy biorą ryzyko na siebie. To także nagroda dla nich – mówił premier odbierając nagrodę. Mateusz Morawicki doceniał walory Krynicy Zdroju. Podkreślił, że z radością pojawia się na Forum Ekonomicznym, najbardziej cieszą go jednak ambitne plany polskich przedsiębiorców, którzy często  – właśnie w Krynicy – o nich mówią.

Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czternaście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak reprezentują państwa Europy Zachodniej – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Nagrody przyznano także w trzech innych kategoriach. Tytułem Firmy Roku wyróżniono największy polski bank – PKO BP, a statuetkę odebrał prezes zarządu, Zbigniew Jagiełło. Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie Nagrodą Specjalną krynickiego Forum, otrzymała stojąca na cele grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Podczas środowej gali wręczono także nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawaną twórcom i promotorom kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. Jej laureatem został węgierski literaturoznawca i historyk kultury, prof. Csaba György Kiss.