Jurajska Seniorada

Przed nami JURAJSKA SENIORADA w Łazach!!!

W najbliższą niedzielę, 27 października Łazy będą gościły zespoły senioralne z powiatu zawierciańskiego, które zgłosiły się do Jurajskiej Seniorady.

O godzinie 16.00, w sali widowiskowej MOK w Łazach rozpocznie się festiwal, który jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „KULTURNIAK”, dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych powiatu zawierciańskiego.

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 17 podmiotów wykonawczych z powiatu zawierciańskiego. Jury, składające się z profesjonalnych muzyków i wokalistów, oceni zespoły i wybierze laureatów konkursu – informują Organizatorzy.

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Gabriel Dors – Starosta Powiatu Zawierciańskiego oraz Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Katowice, Radio Piekary, Radio Zawiercie, Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Echa Łaz oraz portal zawiercianskie.pl.

Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatu Zawierciańskiego.