Spotkanie wielkopolskich UTW

SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH UTW

Są w życiu wydarzenia, które na długo zapisują się w naszej pamięci. Wydarzenia profesjonalnie zorganizowane, integrujące środowisko, z ciekawym programem. W myśl zasady, że razem możemy więcej osiągnąć. Za takie wydarzenie należy uznać spotkanie przedstawicieli Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jakie odbyło się w dniach 18-20 września w Skorzęcinie z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod patronatem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

            Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali Kazimierz Nawrocki i Henryk Czechat.

            W trakcie tego spotkania przedstawiciele UTW, których głównym celem jest działalność edukacyjna oraz aktywizacja osób starszych, zapoznali się z samorządową polityką senioralną, przykładami realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz zasadami pisania dobrych wniosków. Dowiedzieli się, jak kreować profesjonalny wizerunek organizacji i jak go promować w social mediach. Z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach z komunikacji  interpersonalnej,  warsztatach wizażu i zajęciach z Nordic Walking. Mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o to, jak dbać o swoje bezpieczeństwo  oraz  jak udzielać pierwszej pomocy.

Warsztaty wizażu

            Spotykając się z przedstawicielami wielkopolskich UTW Jolanta Kucharzak, p.odyrektora ROPS stwierdziła,  że  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego jest zainteresowany spotkaniami z tak reprezentacyjną grupą seniorów i rozmawiania z nimi o ważnych dla tego środowiska sprawach, zwłaszcza w istotnym momencie jakim jest pisanie nowej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030. Mówić o tym, jakie są dla seniorów priorytety w Wielkopolsce, aby dobrze wykreować na najbliższą kadencję politykę zabezpieczającą  realizację  potrzeb Wielkopolan 60+. Podkreśliła, że priorytetem  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego  jest  bycie  partnerem,  doradcą i konsultantem lokalnych podmiotów Polityki Społecznej.

Wykład Jolanty Kucharzak – dyrektora ROPS

            Uczestnicy tego spotkania z różnych regionów Wielkopolski stwierdzali, że takie wyjazdy uskrzydlają, napawają optymizmem, zachęcają do dalszej pracy, do aktywnego działania na rzecz seniorów. Dla nich to była okazja nie tylko do zdobycia wiedzy w zakresie realizacji polityki społecznej, ale też możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi uniwersytetami. Podkreślali, że mogli się od siebie wiele nauczyć. Ważne znaczenie miały zawierane nowe znajomości i przyjaźnie. Wszyscy uznali, że takie forum powinno być stałą formą współpracy uniwersytetów trzeciego wieku z samorządem wojewódzkim.

Zajęcia z Nordic Walking

            Podczas spotkania z przedstawicielami wielkopolskich uniwersytetów Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyraziła uznanie i podziękowanie dla seniorów organizującym pracę uniwersytetów trzeciego wieku, dla ich osiągnięć i dorobku. To wielka radość – stwierdziła – spotykać na swej drodze ludzi, którzy potrafią nie tylko zmieniać swoją aktywnością świat na lepszy, ale także realizować swoje marzenia i korzystać z życia.

            To wydarzenie pokazało, jak rzeczowe i konstruktywne współdziałanie samorządu wojewódzkiego  z  organizacjami  senioralnymi w miastach i gminach wpływa na ich rozwój, a w konsekwencji na poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców.

                                                                                             KAZIMIERZ NAWROCKI