Wielki Kongres UTW

III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetow Trzeciego Wieku” w Warszawie, przy wsparciu programowym Parlamentarnego Zespołu ds. UTW podjęła wyzwanie organizacji III Wielkiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Honorowy Patronat nad Kongreesem objął  Prezydent m.st.Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kongres odbędzie się 14 października 2019 r. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przy ul. Karasia 2, w godz. 11.00-18.00.

Akredytacja  prowadzona jest pod adresem e-mail:biuro@fundacjaoputw.pl na arkuszach akredytactyjnych publikowanych na www.fundacjaoputw.pl

Na tej stronie znajdziecie Państwo także informacje organizacyjne i programowe Kongresu.

Serdecznie zapraszam!

Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji OP UTW