dzien seniora z zus

Zapraszamy na INAUGURACJĘ Dnia Seniora z ZUS!

Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni”. Dzień Seniora to porady specjalistów różnych instytucji, warsztaty, panele i wykłady, ale także atrakcje i wydarzenia aktywizujące dla osób starszych. Organizatorami są ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Patronat medialny nad wydarzeniem objął głos Seniora.

Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się 4 października w Warszawie. Nie zabraknie na niej stoiska Głosu Seniora.

Począwszy od 4 października odbywać się będą wydarzenia w ramach akcji Dzień Seniora. Ich celem jest aktywizacja osób starszych i zachęcenie ich do wyjścia z domu oraz informowanie o ubezpieczeniach społecznych. Podczas Dnia Seniora, osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS m.in. w zakresie przysługujących im świadczeń, waloryzacji, zatrudnienia na emeryturze czy zasad wyliczenia emerytury.

Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia, na seniorów będą czekali specjaliści, którzy udzielą informacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, przysługujących im praw, a także porad prawnych na wypadek trudnych sytuacji życiowych. Oprócz tego, celem akcji jest również aktywizacja społeczna osób starszych, które dzięki przygotowanym wydarzeniom i atrakcjom będą mogły spotkać się z innymi i spędzić aktywnie czas.

Uroczysta inauguracja Dnia Seniora 2019 odbędzie się 4 października w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

PROGRAM

 • 10:30–11:00 –  kawa, herbata
 • 11:00-11:20 – uroczysta inauguracja (w foyer), powitanie gości
 • 11:20-12:20 – panel dyskusyjny „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” z udziałem przedstawicieli partnerów wydarzenia i zaproszonych gości
 • 12:20-12:40 – część artystyczna/ występ chóru młodzieżowego (w foyer)

Warsztaty „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” (w foyer lub w wyznaczonej sali)

 • 12:40-13:00 – „Bezpieczna emerytura” (ZUS)
 • 13:00-13:15 – „Bezpieczeństwo płatności cyfrowych” (Krzysztof Ostafiński, Dyrektor programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem)
 • 13:15-13:30 – warsztat z psychologiem
 • 13:30-13:45 – „Senior konsument” warsztat poświęcony ochronie konsumentów-seniorów (UOKIK)
 • 13:45 – poczęstunek
 • 10:30-14:30 – możliwość skorzystania z otwartych punktów konsultacyjnych
  • ZUS – poradnictwo emerytalno-rentowe, waloryzacja, rehabilitacja lecznicza dla aktywnych zawodowo seniorów, dorabianie na emeryturze, możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS;
  • Policja – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
  • NFZ – zmiany i nowe zasady skierowań do uzdrowisk i sanatoriów, możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta, uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  • PFRON – poradnictwo w zakresie pozyskania dofinansowania;
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – edukacja w zakresie bezpieczeństwa seniorów jako konsumentów „Seniorze nie daj się oszukać”;
  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – poradnictwo,
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – poradnictwo.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera najważniejsze informacje z punktu widzenia osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń organizowanych przez oddziały ZUS dostępny jest na www.zus.pl/senior

Zapraszamy!