II Dębickie Senioralia

Relacja z II Dębickich Senioraliów

W sobotę, 7 września odbyły się II Dębickie Senioralia. Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie, seniorzy pokazali, że potrafią się bawić.

Dębickie Senioralia rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Ducha Świętego. Po niej seniorzy z powiatu dębickiego przeszli barwnym korowodem na dębicki rynek w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej prowadzonej przez Stanisława Świerka. Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu Seniorów i zaproszonych gości przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Małgorzatę Kędzior, ze sceny muszli koncertowej popłynęło w stronę seniorów wiele ciepłych, serdecznych słów. Podziękowania dla nich za poświęcenie w wychowanie kolejnych pokoleń oraz pracę nad stworzeniem im jak najlepszych warunków do życia i rozwoju wygłosili: Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębicy, Krystyna Skowrońska i Zdzisław Gawlik – posłowie Sejm RP, Czesław Łączak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wirginia Lis – emerytowana nauczycielka. Listy okolicznościowe do seniorów skierowali Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Poseł na Sejm Jan Warzecha.

W spotkaniu brało udział wielu znakomitych gości z Rzeszowa, Dębicy i województwa podkarpackiego, radni miejscy i powiatowi, prezesi spółek miejskich, kierownicy placówek pomocowych i oświatowych.

W Senioraliach udział wzięli seniorzy z: Pilzna, Jaworza Górnego, Brzeźnicy, Kozłowa, Głobikowej, Gumnisk, Braciejowej, Gminy Jodłowa, Gminy Żyraków oraz DPS w Parkoszu.

Miasto Dębicę reprezentowali seniorzy: z Domu Symeona i Anny, uczestnicy Domu Dziennego Senior +, Domu Seniora, słuchacze Uniwersytetu III wieku, Klubu Seniora „Nadzieja”, członkowie Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Firmy Oponiarskiej Dębica, Klubu Seniora Emerytów i Rencistów Firmy Oponiarskiej Dębica, Związku Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie PKPS, członkowie Polskiego Związku Niewidomych koło w Dębicy.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Łęk Dolnych i Jodłowej przygotowały różne przysmaki do degustacji.

Podczas imprezy na dębickim Rynku uczestnicy Senioraliów mieli okazję m.in. wysłuchać piosenek Ireny Jarockiej w koncercie pt. „Magda i jej kawiarenki”, wziąć udział w dyskotece dla seniorów w rytm muzyki z lat 70 i 80 oraz  konkursach z nagrodami, które ufundowały Centrum Medyczne „MEDYK”, Latoszyn Zdrój Sp. z o.o.. Seniorzy mogli zbadać sobie słuch i wzrok, skorzystać z porad lekarza geriatry, jak również porozmawiać o zdrowym odżywianiu z dietetykiem. Zainteresowaniem seniorów cieszyły się porady pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prawnika. Magdalena Dąbrowska z klubu fitness Five Fit przygotowała pokaz jogi. Lekarz-geriatra Jadwiga Krudysz- Starzec opowiadała o sposobach na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej.

Seniorzy mieli możliwość wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora i Dębickiej Karty Seniora oraz osoby zainteresowane mogły złożyć wniosek na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. W wyrabianiu Ogólnopolskiej Karty Seniora uczestniczyli również pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Organizatorami bardzo udanych II Dębickich Senioraliów byli: Miasto Dębica, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

Sponsorzy i darczyńcy: Jadwiga Krudysz-Starzec – specjalista geriatra z Kolbuszowej, Natalia Zborowska Dębica – Kancelaria Adwokacka, Lucyna Samborska – Apteka Melisa, Cukiernia Wiktor Dębica, Barbara Bassara-Poprawa – Cukiernia Bassara Dębica, Piotr Bassara – Steak House Dębica, Enigma Dębica, Stomilanka Dębica, Bergamotka Cafe Dębica, Hotel Gold Dębica, Hotel Lord Dębica, Drąg S. C. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Góra Motyczna, Andrzej Barszcz Stek-Rol Sp. J. – Sieć sklepów Jubilatka Dębica, Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy, Bone Sante – Gabinety Dietetyczne, GEERS – aparaty słuchowe, Marian Dybowski – TABOR, Zakładowa Jednostka Gaśnicza Dębica, Koło Gospodyń Wiejskich Łęki Dolne, Koło Gospodyń Wiejskich z Jodłowej, Salon Optyczny Dr Marchewka, Klub Five Fit, Centrum Medyczne MEDYK w Dębicy, Restauracja Dżungla, Latoszyn Zdrój Sp. z o.o.. wsparli Senioralia pomocą rzeczową, finansową i organizacyjną, za co bardzo dziękujemy. II Dębickie Senioralna zostały objęte  Patronatem medialnym przez Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora.