Grupa teatralna "A, Co!"

Grupa teatralna „A, Co!”

Niedawno otrzymaliśmy list od amatorskiej grupy teatralnej pod nazwą „A, Co!”. Grupa działa od kwietnia 2018 r. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku. W swoim dorobku artystycznym zespół ma wystawione 3 spektakle teatralne tj. inscenizacja fragmentów epopei Adama Mickiewicza, ,,Pan Tadeusz” , spektakl z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. ,,Od Lautenburga – do Lidzbarka” oraz widowisko słowno muzyczne ,,Wieczór z niezapominajką”. Spektakle te zostały ciepło przyjęte przez publiczność i nagrodzone owacjami na stojąco. Jak twierdzą członkowie grupy, taka postawa publiczności mobilizuje i zobowiązuje ich do dalszej pracy artystycznej, która to umożliwia im realizowanie się oraz swoich pasji w wieku senioralnym.

Pochwalamy taką postawę i gorąco zachęcamy wszystkich seniorów, aby szukali przestrzeni do samorealizacji oraz podejmowali się wszelkich kreatywnych działań!

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z ostatniej sesji zdjęciowej grupy „A, Co!”, która miała miejsce 8 sierpnia br. w plenerze pięknego Pałacu w Dłutowie. Członkowie zespołu są ubrani w stroje z wystawionych przez nich spektakli tj. epoka napoleońska, lata 20-te XX wieku, oraz stroje współczesne.

Zdjęcia wykonali pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku Zygmunt Mężykowski i Magdalena Turała oraz gościnnie Justyna Rucińska i Łukasz Ostrowski.

Dziękujemy pani Stefanii Sosnowskiej za nadesłany materiał!