Zobaczcie relację z III Płońskich Senioraliów!

W sobotę, 24 sierpnia z inicjatywy Rady Seniorów w Miejskim Centrum Kultury po raz trzeci odbyły się Płońskie Senioralia – impreza integrująca środowisko 60+, choć nie tylko.

W programie pojawił się m.in. występ artystyczny przygotowany przez płoński klub „Senior +” oraz wspólna biesiada przy muzyce zespołu „Na Luzie”. Wydarzenie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Płońska. Głos Seniora objął wydarzenie patronatem medialnym. Na imprezie pojawił się nasz Ambasador – Marek Pilch.

W Płońsku około 6 tys. mieszkańców ma ponad 60 lat. To ponad ¼ wszystkich płońszczan. Od dwóch lat w mieście działa rada seniorów – organ doradczy i pomocniczy, reprezentujący interesy starszych mieszkańców.

W ramach szeroko prowadzonej polityki senioralnej Gmina Miasto Płońsk nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Manko – organizatorem „Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Karta upoważnia osoby po 60. roku życia do zniżek w ponad 800 punktach w całej Polsce. Mieszkańcy Płońska mogą wyrobić Kartę Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Za działalność na rzecz seniorów Płońsk otrzymał Certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom.

Od stycznia tego roku przy ulicy Płockiej, w dawnej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, działa miejski klub „Senior +”.