Zbliżają się Targi Junior-Senior

Wydarzenie integracyjne „Targi Junior-Senior” odbędzie się już 30 sierpnia w Kłodzku! Jest ono realizowane w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Targi dedykowane są seniorom oraz młodszemu pokoleniu, a w ich trakcie będą miały miejsce warsztaty kulinarne, ogrodnicze oraz kosmetyczne, a także konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.

W wydarzeniu udział wezmą uczestnicy z miast biorących udział w projekcie: Świdnica, Kędzierzyn-Koźle, Nachod, Ceska Skalice oraz Hronov.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy społeczności na pograniczu polsko – czeskim.

Celami szczegółowymi są:
– wzmocnienie współpracy pomiędzy juniorami i seniorami w obrębie miast partnerskich,
– wzmocnienie współpracy polskich i czeskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą oraz pracą z seniorami,
– ograniczenie negatywnych stereotypów panujących wśród grup docelowych (dotyczących zarówno seniorów jak i juniorów). Dzięki zaangażowaniu młodzieży i osób starszych we wspólne działania transgraniczne nastąpi przełamywanie barier i wzmocni się pozytywny wizerunek grup docelowych.

Głos Seniora objął wydarzenie patronatem medialnym.