Gmina Stąporków

Gmina Stąporków należy do najmniej zanieczyszczonych obszarów województwa świętokrzyskiego. Duże powierzchnie leśne oraz liczne zbiorniki wodne są dużą atrakcją turystyczną regionu.
Można znaleźć tutaj wiele niepowtarzalnych miejsc i obiektów, które stanowią o wyjątkowości Gminy. Mnogość rezerwatów przyrody, obszarów chronionych Natura 2000 jest potwierdzeniem i przyrodniczej wyjątkowości. Sensacją paleontologiczną stało się odkrycie tropów dinozaurów, utrwalone na powierzchni piaskowca w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: GOPS w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków

Godziny przyjmowania: w godzinach pracy Ośrodka tj. 7:30-15:30

Kontakt: 413743239