Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. W perspektywie logopedii gerontologicznej. Książka profesor Agnieszki Ogonowskiej

Recenzja książki prof. Agnieszki Ogonowskiej „Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. W perspektywie logopedii gerontologicznej”

Niezależność, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, dobre relacje z otoczeniem, samodzielne wykonywanie codziennych czynności oraz aktywność fizyczna i umysłowa to czynniki decydujące o tym, w jakiej jesteśmy formie i jak funkcjonuje nasz organizm. Kilka tygodni temu, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego, ukazała się unikatowa na polskim rynku publikacja „Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. W perspektywie logopedii gerontologicznej” prof. Agnieszki Ogonowskiej. To książka o charakterze naukowym, która odpowiada na wiele istotnych pytań dotyczących opieki nad osobami starszymi.

Obecne czasy stawiają przed europejskim społeczeństwem, które (w sensie demograficznym) bardzo się starzeje, wiele trudnych wyzwań. Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. W perspektywie logopedii gerontologicznej prof. Agnieszki Ogonowskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to pozycja poświęcona problematyce badań gerontologopedycznych skupionych na zagadnieniu sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów. Książka skierowana jest do terapeutów pracujących na co dzień z seniorami, do opiekunów osób starszych, ale także do samych seniorów.

Autorka analizuje najważniejsze zagadnienia dotyczące opieki nad seniorami. Pisze o samodzielności, o znaczeniu kontaktów z otoczeniem, rozmów i codziennej aktywności. Podkreśla wagę codziennych, rutynowych ćwiczeń – zarówno umysłowych, jak i fizycznych.

Publikację – na którą składają się: książka, karty diagnozy, szablon punktacji i opis metody – zamyka studium dwóch przypadków. Studium zawiera wiele ciekawych propozycji rozwiązań konkretnych problemów.

Aktywne używanie języka, nawiązywanie i podtrzymywanie komunikacji z otoczeniem oraz możliwość prowadzenia dialogów umożliwia jednostce – w każdym wieku – budowanie poczucia tożsamości, planowanie i realizowanie rutynowych i złożonych działań w środowisku społecznym. Język jest fundamentem wielu procesów poznawczych oraz głównym narzędziem komunikowania o potrzebach, doświadczeniach, oczekiwaniach, uczuciach i postawach.

Fragment Wprowadzenia autorstwa prof. Agnieszki Ogonowskiej.

Publikacja dostępna jest w internetowej księgarni Wydawnictwa Edukacyjnego: https://we.pl/pl/p/Wspieranie-sprawnosci-jezykowej-i-komunikacyjnej-seniorow.-W-perspektywie-logopedii-gerontologicznej/955

Polecamy!