Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy przyznała burmistrzowi miasta Kowal Eugeniuszowi Gołembiewskiemunagrodę „PRZYJACIEL Kazimierzowskiego UTW”

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy przyznał Burmistrzowi miasta Kowal nagrodę „PRZYJACIEL KUTW”

Burmistrz miasta Kowal został laureatem nagrody  „PRZYJACIEL KUTW”

Kapituła Nagrody „Przyjaciel KUTW” zadecydowała o przyznaniu tej zaszczytnej statuetki Eugeniuszowi Gołembiewskiemu, burmistrzowi  królewskiego miasta Kowal. Laureat pełni również funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Statuetkę „PRZYJACIEL KUTW” wręczyła laureatowi Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kapituły i Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Świadkami tego uroczystego momentu byli mieszkańcy królewskiego miasta KOWAL, biorący udział w Jarmarku Kazimierzowskim. Głównym organizatorem tej pięknej imprezy był LAUREAT nagrody.

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy od kilku lat są członkami Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Systematycznie współpracują z Eugeniuszem Gołembiewskim, Prezesem SKKW. Wspólne działania mają na celu upamiętnienie działalności Króla Kazimierza III Wielkiego oraz jego wkładu w lokowanie i budowę miast.