Zdrowie Człowiek Profilaktyka spotkanie w Kielcach siódmy czerwca

Spotkanie w Kielcach w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”

Fundacja „Aby Żyć” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zapraszają na spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” pt.

„Jak realizować programy polityki zdrowotnej – priorytety, wytyczne, dobre przykłady”

Spotkanie odbędzie się w piątek, 7 czerwca br. o godz. 10:00 w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2 w Kielcach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia.

Na konferencji swoje wystąpienie pt. „Rola samorządów w realizacji działań na rzecz seniorów” będzie miał Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Głosu Seniora.

Planowany czas spotkania: 2,5 godz.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 4.06.2019 r. mailowo: samorzad@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl lub telefoniczne, pod numerem telefonu 731-000-658 (Aleksandra Łańska).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa świętokrzyskiego, radnych, środowisko medyczne (szczególnie lekarzy praktyków oraz pielęgniarki), przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.