Gmina Ożarowice

Gmina Ożarowice jest jedną z dziewięciu gmin Powiatu Tarnogórskiego, położoną w centralnej części województwa śląskiego w granicach dwóch regionów: Doliny Małej Panwi i Progu Środkowotriasowego. Przeważają tu płaskie i szerokie doliny o łąkowym dnie. Na pograniczu Ożarowic z Celinami , Tąpkowicami i Sączowem znajduje się dolina Potoku Ożarowickiego będącego dopływem rzeki Brynicy. 

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice

Godziny przyjmowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00

Kontakt: 32 285 72 93