Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokłonili się patronowi swojej uczelni

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW pokłonili się patronowi swojej uczelni

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy zostali zaproszeni po raz kolejny do królewskiego miasta Kowal na urodziny patrona swojej uczelni. To właśnie w tym kujawskim miasteczku dnia 30 kwietnia 1310 r. księżna Jadwiga, żona Władysława Łokietka, powiła syna Kazimierza. Z tej okazji burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski, organizuje 1 maja Jarmark Kazimierzowski. Podczas tegorocznego święta mieszkańcy miasta uczcili 500-lecie relokacji Miasta Kowal i 15-lecie obecności Polski w UE.

Po drodze z Bydgoszczy do Kowala słuchacze KUTW zatrzymali się na postój w Ciechocinku. W tym sławnym uzdrowisku Seniorzy nawdychali się jodu pod tężniami i zrobili obowiązkowe zdjęcia pod „Grzybkiem”.

Następnie wesoły autobus ruszył w drogę do Kowala. Święto miasta zainaugurował korowód historyczny. W strojach stylizowanych na średniowieczne maszerowali prawie wszyscy mieszkańcy tego urokliwego miasteczka. Szli więc przedszkolaki, uczniowie tutejszych szkół pracownicy urzędu miasta. W przebraniu stylizowanym na wieki średnie wystąpiła również Rada Rodziców i Rada Seniorów.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego korowód przemaszerował pod scenę przy Centrum Społeczno-Kulturalnym.

Korowód historyczny uświetniła orkiestra dęta OSP oraz Bractwo Kurkowe. W części artystycznej wystąpili kobziarze Pipes&Drums z Częstochowy oraz dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły podstawowej z Kowala. Brawurowo zaprezentował się Zespół Wokalny „A-nutki” z Kazimierzowskiego UTW. Każda piosenka nagradzana była gromkimi brawami. Na bis, widzowie poprosili o zaśpiewanie piosenki „O Karol” – mówi z dumą Bożena Sałacińska, Przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW.

Po amatorach wystąpiła rodzina Kaczmarków. To laureaci programu TVN „Mam talent”. Zaprezentowali się w programie operetkowym. Na zakończenie obchodów swoje największe swoje przeboje przypomniałzespół „Partita”.