Aktualne dane dla Programu Senior+

Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po pierwszym naborze ogłoszonym przez Ministerstwo w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2010 edycja 2019 dofinansowanie otrzymały 243 jednostki samorządu terytorialnego, co pozwoli na utworzenie 5601 nowych miejsc. Jeżeli wszystkie jednostki utworzą placówki Senior+, to do końca 2019 r. może funkcjonować w przybliżeniu ok. 740 placówek Senior+, z łączną liczbą ok. 18 600 miejsc. W 2018 r. było już 498 takich placówek (225 domów i 273 kluby Senior+), a liczba miejsc wynosiła ok. 13 000. Liczba placówek i miejsc w nich rośnie lawinowo.

21 marca b.r. ogłoszono dodatkowy nabór ofert. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 9 kwietnia 2019 r.