forum

V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

Już w 28.03.2019, w godzinach 9.30 – 16.00, odbędzie się V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

Wydarzenie jest organizowane przez
Starostę Krakowskiego Wojciecha Pałkę.

Co czeka uczestników V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego?

  • poznają możliwości współpracy między NGO i Starostwem Powiatowym w Krakowie oraz priorytety samorządu na 2019 r.
  • dowiedzą się więcej o planowanych konkursach na projekty dla lokalnych NGO, OSP i Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności związanych z działaniami na rzecz seniorów
  • podzielą się swoimi opiniami dotyczącymi dotychczasowego przebiegu współpracy NGO i Starostwa Powiatowego w Krakowie i zaproponować pomysły na jej usprawnienie
  • przyjrzą się idei powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wspólnie z innymi NGO zaplanują, jak może ona reprezentować lokalne organizacje i wspierać ich działania
  • spotkają się z innymi działaczami organizacji pozarządowych, poznają się, wymienią doświadczenia i kontakty, i w efekcie znajda nowe pomysły na wspólne działania

Program wydarzenia:

program