konferencja

Seniorzy Seniorom – przekazanie wózka inwalidzkiego mjr Jerzemu von Krusensternowi

Prezentujemy naszą pierwszą fotorelację z AKtywnej Akademii, czyli Muzeum AK dla Seniora.

24 marca, odbyło się spotkanie podczas, którego wręczyliśmy wózek inwalidzki mjr Jerzemu von Krusensternowi w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
W zbieraniu funduszy Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora pomogli nasi wspaniali Seniorzy poprzez zbieranie zakrętek, środki uzbierane na Senioraliach, itp.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

konferencja

Jerzy von Krusenstern „Tom” urodził się w 1924 r. w Druskiennikach na Wileńszczyźnie. We wrześniu 1939 r. jako harcerz bronił Grodna przed Armią Czerwoną. W grudniu 1943 r. do stycznia 1945 r. należał do Armii Krajowej. Potem działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie. Stał się więźniem Urzędu Bezpieczeństwa, a po wyjściu z więzienia ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. Przez wiele lat był Wiceprezesem Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, a potem po jego przekształceniu został przewodniczącym Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie. Pełnił też funkcję wiceprezesa Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej. Muzeum Historii AK, którego tradycję kontynuuje Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” powstałe w 2000 r., jako wspólne przedsięwzięcie Gminy Kraków i Województwa Małopolskiego, zaś Jerzy von Krusenstern jest członkiem Rady tego Muzeum (notę biograficzną opracowała Małgorzata Koszarek w Muzeum AK w Krakowie).

Na wydarzeniu oczywiście nie zabrakło naszych Ambasadorów Głosu Seniora, w tym: Janina Czaja, Joanna Talar oraz Marek Pilch.
Dziękujemy wszystkim za udział!

konferencja