PLAKAT

INNOWACYJNE FORMY AKTYWIZACJI SENIORÓW

Międzynarodowa konferencja „INNOWACYJNE FORMY AKTYWIZACJI SENIORÓW”. Łapcie nasz plakat! ?


Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora jako podsumowanie projektu SASME współfinansowanego z Programu Erasmus+.

Na konferencji zaprezentowane są kampanie: Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolski Głos Seniora i Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji! Prezentowane podsumowanie projektu SASME dotyczy: Europejskiej Karty Seniora, Europejskiego Głosu Seniora i Gry „Latający Reporterzy”.

O innowacyjnych formach aktywizacji i działalności na rzecz seniorów w Krakowie opowiedzieli dr Anna Okońska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa oraz mgr Piotr Zieliński, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6. Nowatorskie zagadnienia przedstawili również Małgorzata Dudek (Szkoła Dobrych Manier) i Stowarzyszenie Sportownia (gra Speed-ball).

Na temat działań poza granicami kraju wypowiedzieli się nasi zagraniczni goście z Rumunii, Litwy oraz Niemiec.

Już niedługo, pełna relacja z wydarzenia 😀