jerzy bożyk

Zmarł Jerzy Bożyk

W wieku 78 lat (16.02.2019 r.), po walce z chorobą, odszedł krakowski pianista i wokalista jazzowy – Jerzy Bożyk. W swoich licznych zainteresowaniach oraz działalności, oprócz muzyki zajmował się m.in. turystyką, socjologią, teatrologią i tłumaczeniami z języka słowackiego . Był cyklistą i działaczem opozycji antykomunistycznej, znany jako promotor polskiego autostopu oraz jazzu.

Po ukończeniu Liceum Muzycznego w Łodzi w 1959 r., zaczął współprace z takimi zespołami jak: „The Jazz Five Boys”, „Silver Jazz” i „Tiger Rag”. W 1976 r. koncertował w Czechosłowacji, Finlandii i Szwecji. Następnie, wrócił do kraju, aby rozpocząć studia teatrologiczne na Uniwersytecie Łódzkim (ukończył je 1985 r.). Podczas studiów był członkiem zespołu „Beale Street Band”.

jerzy bożyk
fot. Jan Lorek

Był silnie związany z krakowskim Klubem Awaria i festiwalem piosenki studenckiej YAPA. Wielokrotnie uczestniczył w Letnim Festiwalu Jazzowym organizowanym w Piwnicy Pod Baranami. W lutym 2011 r. został odznaczony medalem „Niezłomnym w Słowie”, a w marcu 2016 r. – Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jerzy Bożyk był ambasadorem Głosu Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wystąpił na III Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie.

jerzy bożyk
fot. Jan Lorek
jerzy bożyk
fot. Jan Lorek
jerzy bożyk
fot. Jan Lorek