SPACER EDUKACYJNY  Z(a)NIKAJACA PRAGA

15 grudnia w  sobotę, o godz. 12:00 zapraszamy na spacer edukacyjny pod tytułem Z(a)nikająca Praga pod patronatem Głosu Seniora.

Jak zmieni się Praga?
Zachodzące zmiany na Pradze dotykają niezagospodarowanych od wielu lat pustych działek, jak i stojących na nich ponad 150 – letnich obiektów. Podczas spaceru poznamy historię i plany na przyszłość tego typu miejsc. Aby utrwalić proces zachodzących zmian wykonamy zdjęcia (typu „polaroid”) mieszkańców na tle omawianych obiektów tak by utrwalić na pamiątkę ówczesny obraz Pragi i w przyszłości porównać skalę i formę zmian.
Odwiedzimy 4 obiekty Nowej Pragi, które obecnie są:
1) w trakcie remontu (Pałacyk Konopackiego),
2) zostały zburzone i obecnie budowany jest nowy obiekt (ul. Środkowa 20),
3) niezabudowaną działką (ul. Stalowa 43),
4) pozostają od wielu lat w stanie degradacji ( Fabryka Kas Pancernych ul. Strzelecka 30/32).
Odbitki i spacer bezpłatny.
Prowadzący – Piotr Stryczyński Towarzystwo Przyjaciół Pragi

 

Dla kogo? Dla dzieci (z opiekunami), młodzieży i dorosłych
Uwaga – ilość zdjęć ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu.
zbiórka: Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13

 

organizatorzy: Dom Kultury Praga, Towarzystwo Przyjaciół Pragi

www.dkpraga.pl

wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/959018754293775/


Zapraszamy!