Konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zorganizowała Ogólnopolską konferencję aktywności senioralnej „Małopolska Sieć Rad Seniorów” pod patronatem medialnym Głosu Seniora, która odbyła się 29-30 listopada br. w Tomaszowicach koło Krakowa . Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 

 

Przez dwa dni stu przedstawicieli gminnych rad seniorów, radnych, urzędników i aktywnych działaczy senioralnych z całej Polski dyskutowali, dzielili się doświadczeniami i integrowali. Celem tego wydarzenia było upowszechnianie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów oraz ich sieciowania. Tematowi została poświęcona publikacja „Rady seniorów – (milowy) krok po kroku”, która była rozpowszechniana podczas konferencji.

 

 

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (MSRS) powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany doświadczeń oraz tworzenia nowych rad. Powołanie MSRS było wynikiem kilkuletniej współpracy (szkolenia, spotkania, konsultacje) Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z aktywnymi seniorami z ponad 20 gmin z terenu Małopolski.

 

 

Projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych wspiera rozwój lokalny z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego we współpracy z aktywnymi mieszkańcami. Fundacja działa w trzech obszarach tematycznych: dialog społeczny, turystyka dziedzictwa i przedsiębiorczość lokalna.

 

Na konferencji byli obecni przedstawiciele Głosu Seniora. Odbyły się warsztaty „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji”, pogadanka na temat programu Gmina Przyjazna SEniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Nasz ambasadorka Wirginia Szmyt – DJ Wika poprowadziła międzypokoleniowa andrzejkową potańcówkę.