Inauguracja roku akademickiego 2018/19 Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku w Bydgoszczy

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 12 rok nauki. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się w 50-lecie istnienia macierzystej uczelni, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił językoznawca, prof. Andrzej Dyszak. W części oficjalnej przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska,odebrała z rąk Eugeniusza Gołembiewskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego, zaszczytny medal Króla Kazimierza Wielkiego. Odznaczenie przyznane zostało w uznaniu zasług w propagowaniu historii, patrona miasta i uczelni. 


W tym roku ławach KUTW zasiadło 378 słuchaczy. Wielu z nich jest związanych z KUTW od pierwszych dni istnienia. Nowy „narybek” to 53 seniorów.Celem KUTW jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się poznawczo, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach.Słuchacze KUTW mogą korzystać z pracy  prawie trzydziestu sekcji. Wśród nich można wyróżnić sekcje artystyczne takie jak: Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”, Zespół Wokalny „A-nutki”, Zespół Teatralno – Kabaretowy „Teatrzyk”, Kabaret „Trzeci oddech”.  Są też sekcje rękodzieła artystycznego, decoupage, malarskie, poetycko – literackie, fotograficzna. Są również sekcje sportowe, a wśród nich: rowerowa, nordic walking, gimnastyczna, brydż sportowy.


Wśród seniorów dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje przedmiotowe takie jak: historyczne (historia Polski i historia wschodu), krajoznawczo – turystyczna.Słuchacze Kazimierzowskiego UTW mogą korzystać z kursów: szybkiego czytania, zapamiętywania, językowych, komputerowych.
Studenci – seniorzy chętnie zwiedzają Bydgoszcz, region, kraj. Zwiedzają również nie tylko Europę. W roku ubiegłym byli w Chinach – Pekinu i okolice, w bieżącym roku w Rosji – w Sankt Petersburgu. W 2019 wybierają się do Indii. 

Gratulujemy!