Michałowice

Gmina Michałowice jest gminą wiejską, leżącą w powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim. Graniczy z miastami: Warszawą, Piastowem i Pruszkowem oraz gminami: Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. Obszar gminy podzielony jest na 13 jednostek pomocniczych: 3 osiedla (Granica, Komorów i Michałowice) oraz 10 sołectw (Komorów, Michałowice-Wieś, Nowa Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las). Urząd Gminy Michałowice znajduje się w Regułach.

 

W 2018 r. Gminę o powierzchni 34,73 km2 zamieszkiwało blisko 18 tys. osób.

Od 1996 r. obserwuje się napływ ludności, na który niewątpliwie wpływ ma lokalizacja gminy i jej środowisko przyrodnicze (bezpośrednio sąsiedztwo Warszawy, przy jednoczesnych rozległych terenach zielonych – polach, łąkach, lasach oraz luźnej zabudowie jednorodzinnej).

 

Corocznie w gminie wykonywanych jest wiele inwestycji wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców. W rankingu magazynu Wspólnota z 2018 r. , w którym oceniono wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną i społeczną w latach 2015-2017, w województwie mazowieckim Gmina Michałowice została sklasyfikowana na 4. pozycji, natomiast wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce – na 29. W 2018 r. przeliczając inwestycje na mieszkańca, wynosiły one 1475,87 zł. 

W gminie Michałowice funkcjonują:

  • trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Michałowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi,
  • jedno Gminne Przedszkole w Michałowicach,
  • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej m.in.: RES-MED., Zdrowie oraz Arka,
  • Komisariat Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach,
  • a także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 
w poniedziałki, w godzinach: 9:00-17:00, wtorek – piątek, w godzinach: 8:00-16:00, 
na parterze, w pokoju nr 7 
tel. 22 3509167.