• 14 lipca 2024 05:55

Gmina usytuowana jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego, a w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Północna część Gminy Strawczyn zaliczana jest w obręb Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, co sprawia, iż 73% powierzchni gminy podlega pod strefę ochronną. Szczególnymi miejscami objętymi ochroną przyrodniczą są dwa rezerwaty tj. „Perzowa Góra” oraz „Barania Góra” oraz 3 pomniki przyrody nieożywionej, które niewątpliwie warto zobaczyć: nisza skalna z kaplicą św. Rozalii na „Perzowej Górze”, odsłonięcie geologiczne po kopalni barytu w Strawczynku oraz blok skalny i usypisko głazów na zboczu Góry Kuźniackiej.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067, sekretariat

Godziny przyjmowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt: Patrycja Olczuk, email: sekretariat@strawczyn.pl, tel. 413038002