V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów

6 października 2018 roku od godziny 9:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury będą się odbywały, pod patronatem Prezydenta Miasta OświęcimV Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Patronem wydarzenia jest Głos Seniora.

 

Organizacji spotkań przyświeca kilka celów, w tym: popularyzacja twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia, prezentacja dokonań twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, integracja twórczych grup seniorów oraz promocja miasta Oświęcim. Uczestnikami imprezy są grupy i zespoły artystyczne działające w strukturach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Prezentacje konkursowe w ramach Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów – w pięciu kategoriach: kabaret, zespoły wokalne, chóry, małe formy teatralne, taniec – oceni jury, które może przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii oraz nagrodę Grand Prix OSAS 2018.

 

Program imprezy dostępny jest tutaj.


Serdecznie zapraszamy!