Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

 

W ramach drugiej edycji konkursu na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się w pierwszej czwórce zwycięzców, z kwotą dofinansowania 339.000 zł. Pracownicy uczelni w dniu 15 marca 2018 r. rozpoczęli realizację projektu pn. „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku”.

 

Nadzór na realizacją projektu pełni prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, natomiast koordynacją działań projektowych zajmuje się prof. Stefan Smoczyński, w ścisłej współpracy z kierownikiem Biura ds. Nauki, mgr Anną Smoczyńską. Projekt zakończy się 18 października konferencją podsumowującą.

 

Pozyskane środki przeznaczone zostały na organizację zajęć edukacyjnych (warsztatów i wykładów) dedykowanych słuchaczom 13-tu Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmińsko-mazurskiego. W projekcie biorą udział następujące UTW:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie
 • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wiek w Iławie
 • Uniwersytet III Wiek w Kętrzynie
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku
 • Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
 • Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie
 • Jarocka Akademia Trzeciego Wieku
 • Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Piskiej

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarówno „w murach” Uniwersytetu, jak i w siedzibach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Łącznie projekt obejmuje około 1.500 słuchaczy. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 15 marca b.r., a poruszane tematy ( zgodne z preferencjami słuchaczy) są związane m.in. ze zdrowiem i żywieniem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem, sprawami finansowymi i domowego budżetu.

 

Realizacja projektu umożliwia zbliżenie środowiska akademickiego do słuchaczy UTW z Olsztyna i regionu (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym), popularyzację wiedzy na temat odkryć naukowych w codziennym życiu.

 

Aktywna współpraca obu stron przyczynia się do wsparcia solidarności międzypokoleniowej, a także wspiera proces przystosowywania się osób starszych do wymagań współczesnego świata (m.in. poprzez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na polu nauki).

 

W ramach projektu zorganizowano zarówno zajęcia warsztatowe (w laboratoriach i salach na terenie Kortowa), jak i wykłady ( w siedzibach UTW), dotyczące różnych sfer życia. Słuchacze każdego Uniwersytetu wzięli udział w 8 blokach tematycznych w formie warsztatowej na terenie UWM w Olsztynie. Zajęcia dotyczyły m.in. analizy sensorycznej żywności, możliwości usprawnienia swego ciała i diety poprzez poznanie składu ciała oraz zaleceń żywieniowych osób w wieku poprodukcyjnym.

 

Na innych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się, które rośliny ogrodnicze są źródłem surowców dietetycznych i kosmetycznych. Studenci zgłębili wiedzę na temat bliskich relacji w życiu seniorów (miłość, przyjaźń, rodzina), a także ponownie pokochali polskie piosenki. Bardzo chętnie uczestniczyli również w warsztatach o bardziej praktycznej tematyce, jak opodatkowanie osób fizycznych i prawnych, a także o tajnikach perswazji tekstów dziennikarskich. Uczestnicy bardzo chętnie wymieniali swoje wrażenia i spostrzeżenia z warsztatów w przerwach kawowych pomiędzy zajęciami. W przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów bezpośrednio zaangażowanych było ponad 25 pracowników i doktorantów UWM w Olsztynie.

 

Ponadto, w siedzibach poszczególnych UTW, pracownicy Uniwersytetu przeprowadzili serię wykładów naukowych o bardzo zróżnicowanej tematyce: od funkcji mokradeł w środowisku i życiu człowieka, poprzez formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych i  jagodowych, aż po znaczenie soli w żywności i żywieniu.

 

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak pogoda zmieniała historię, jakie są historyczne i współczesne metody rolnictwa ekologicznego, jaką rolę odgrywają zwierzęta towarzyszące i amatorskie w życiu człowieka oraz, czy niewidomi zobaczą – implanty aparatu widzeniowego. Wykładowcy przybliżyli seniorom prawa pacjenta, a także rolę kobiet w polityce międzynarodowej. W przygotowanie i przeprowadzenie wykładów bezpośrednio zaangażowanych było 19 pracowników naukowych i dydaktycznych UWM w Olsztynie.

 

– „Człowiek tęskni za wiedzą. Dzisiaj, gdy słucham cudownych wykładów czuję się odmłodzona i chciałabym wrócić na studia. Ale to już niemożliwe. Cieszę się, że mogę brać udział w tych zajęciach. Jest niesamowicie i bardzo ładnie nas przyjmujecie. Polecam każdemu, aby ruszył się z kanapy i zapisał na UTW, bo naprawdę warto” – mówi Ewa Rzeszutko, wiceprzewodnicząca zarządu UTW w Lidzbarku Welskim.

 

W jednym z ostatnich zjazdów seniorów w Kortowie wzięła udział także Renata Janik, doradca Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– „Do Kortowa sprowadzają mnie słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku i projekt napisany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Został on bardzo dobrze oceniony przez ekspertów. Premier Jarosław Gowin bardzo się cieszy, że Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce przybywa, a pieniądze są dobrze wykorzystywane. Mamy nadzieję, że będą kolejne edycje. Nasz kraj dosyć szybko się starzeje. W związku z tym musimy aktywizować seniorów, aby ich starość była radosna – mówiła Renata Janik. – W Kortowie jestem pierwszy raz i jestem pod ogromnym wrażeniem. Zachęcam ludzi z całej Polski, aby tu przyjeżdżali na studia. Myślę, że będą równie zachwyceni jak ja” – dodała.

 

Projekt zakończony będzie konferencją podsumowującą, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie. Podczas konferencji, oprócz tematyki podsumowującej, uczestnicy wysłuchają wykładów, dotyczących zagadnień medycznych.

 


 

Projekt pt. „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, sfinansowany w ramach programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r.