„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” pod patronatem honorowym UOKiK

Do kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako centralnego organu administracji państwowej należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Uzyskanie patronatu honorowego dla kampanii „Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji!” potwierdza wysoką jakość naszej inicjatywy i jej wysoką wartość społeczną.

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania glosseniora.pl. W najbliższym, 40 wydaniu ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora jeszcze więcej informacji na temat nieuczciwych praktyk stosowanych przez handlowców sprzedaży bezpośredniej.


Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Projekt jest realizowany z udziałem partnera Fundacja Fast – Teraz, a patronat medialny nad kampanią sprawuje TVP3.


Poniżej kilka dodatkowych informacji potwierdzających skalę zjawiska:

artykuł w Gazecie Krakowskiej

jedna z naszych stron na ten temat

 


Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!

 

Wydawałoby się, że już tyle napisano na temat pokazów i prezentacji, na których sprzedawane są różne bardzo drogie rzeczy, że już nikt się na to nie nabierze. Tymczasem biznes, polegający w dużej mierze na manipulacji sprzedażowej ma się znakomicie i nadal przynosi krociowe zyski organizatorom. A my wciąż dajemy się namówić na zakup różnych produktów, których normalnie byśmy nie kupili, bo ich zwyczajnie nie potrzebujemy. Za kwoty, których nie mamy.

 

W całej Polsce każdego dnia odbywają się setki różnego rodzaju pokazów i prezentacji, na które jesteśmy zapraszani. Sprzedawcy mamią nas darmowymi prezentami, badaniami, masażami – zrobią wszystko, aby zachęcić nas do przyjścia. Niestety większość firm sprzedaży bezpośredniej posługuje się manipulacjami oraz sztuczkami handlowymi, aby sprzedać nam, często niepotrzebne, a na pewno zbyt kosztowne produkty. Wykorzystując moment zaskoczenia bombardują nas informacjami, których nie da się potwierdzić w ciągu kilku chwil, bardzo często doprowadzając w ten sposób do zawarcia umowy.

 

Każdy z nas popełnia błędy w życiu.

Każdy może być omylny.

Każdy może mieć chwilę słabości.

 

Stowarzyszenie Manko, Polska Unia Seniorów wraz z Fundacją Aktywizacji Seniorów Teraz stworzyły projekt „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!”, którego głównym celem jest opracowanie przestrzeni dla uczciwego handlu z zasadami, rozpowszechniania wiedzy konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenia przed wszechobecną manipulacją. Bo metody, które są stosowane przez handlowców „prezenterów”, to nie są techniki sprzedażowe – to manipulacja.

 

Nasz wspólny projekt skierowany jest nie tylko do seniorów, którzy stanowią grupę potencjalnie najbardziej narażoną na działania nieuczciwych sprzedawców, ale również do osób młodszych, ponieważ to one często mają największy wpływ na podejmowanie działań rodziców czy dziadków.

 

Uświadamianie naszych praw oraz informowanie o manipulacjach handlowych akwizytorów – oto skuteczna broń przeciw oszustwom i wyłudzeniom.

 

„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” jest edukacyjnym cyklem podnoszenia poziomu świadomości konsumenta, czyli każdego z nas!