miejsca przyjazne seniorom herb

Miejsce przyjazne seniorom – VIII edycja akcji

Akcja odbywa się pod medialnym patronatem Głosu Seniora

 

Do dnia 31. 07. 2018 r. trwają poszukiwania Miejsc Przyjaznych Seniorom z terenu miasta Krakowa. W ramach akcji zgłoszenia mogą składać: instytucje, firmy, organizacje, urzędy oraz osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).

Miejsca przyjazne seniorom logo

Samorząd Województwa Małopolskiego, mając na uwadze wyzwania demograficzne pojawiające się w kontekście starzejącego się społeczeństwa, podejmuje szereg inicjatyw służących podniesieniu jakości życia małopolskich seniorów.
Szeroko rozumiana integracja działań na rzecz seniorów jest jednym z priorytetowych działań Samorządu, którego celem jest utworzenie z Małopolski miejsca atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb i możliwości osób starszych. Jedną z inicjatyw pomagających przełamywać stereotypy na temat starości oraz budującą społeczeństwo otwarte na zmiany jest Akcja pn. „Miejsce przyjazne seniorom”.

 

W ramach akcji promowane są działające na terenie miasta Krakowa: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne,
w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.
Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

 

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

  • posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
  • utrzymują i rozbudowują ofertę,
  • potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
  • realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
  • posiadają architekturę, wyposażenie dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
  • są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

 

Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.

 

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 lipca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, lub listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej 31 października 2018 r.