Konferencja Naukowa dla aktywnego i zdrowego starzenia

Dla zdrowego i aktywnego starzenia – jak było na II Ogólnopolskiej Konferencji?

W dniu 7 czerwca b.r. w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dla zdrowego i aktywnego starzenia”. Wydarzenie poświęcone było sytuacji seniorów w Polsce oraz sposobom utrzymania aktywności społecznej i sprawności funkcjonalnej w dojrzałym wieku.

Akademia Wychowania Fizycznego, gdzie miała miejsce Konferencja, zgromadziła blisko 400 uczestników, których powitali organizatorzy: AWF Kraków, Klub Seniora „Młodzi Duchem” i firma Vitberg z Nowego Sącza. Po oficjalnym otwarciu, w którym głos zabrali m.in. inicjatorzy całego wydarzenia, mgr.inż. Lucjan Surley oraz dr Joanna Gradek i odczytany został list od Premiera RP, Tadeusza Morawieckiego, rozpoczęły się praktyczne warsztaty dla seniorów i wykłady naukowe.

Co nietypowe dla konferencji naukowych, uczestnicy mogli odbyć praktyczne treningi z wykwalifikowanymi instruktorami. Dużym powodzeniem cieszyły się nowości w Polsce – slow jogging czy smovey. Wypróbować można było różne metody terapeutyczne i regeneracyjne, do których należy coraz popularniejsza wibroterapia czy też poddać się nieinwazyjnej, szybkiej diagnostyce – analizie składu ciała, pomiarowi równowagi statycznej czy testom neuropsychosomatycznym. Uczestnicy zwracali uwagę na utrudnioną dostępność tego typu badań w Krakowie.

„AWF Kraków, pomimo że postrzegany jako uczelnia wyłącznie dla młodych, będzie przykładał coraz większą wagę do sytuacji seniorów. Chciałbym podziękować wszystkim naszym studentom, którzy dzisiaj zaangażowali się w organizację konferencji. Cieszy mnie widok tworzących się błyskawicznie relacji pomiędzy tak różnymi pokoleniami, który tu dzisiaj obserwujemy” – podsumował konferencję dr hab. prof. nadzw Michał Spieszny z AWF Kraków.

Prelegenci podczas wykładów szczególną wagę przykładali do zagadnienia negatywnych efektów starzenia się społeczeństwa Polski i Europy, oraz integracji podejścia medycyny i psychologii do problemów seniora. Temu tematowi był poświęcony ciepło przyjęty wykład „Neuropsychosomatyka, czyli zintegrowane podejście medycyny i psychologii dla seniorów.” dr n. med., neurologa i lekarza rehabilitacji medycznej, Krzysztofa Krupki.,

„Znaczenie tego typu konferencji ocenimy w najbliższych latach, jednak już dziś z całą pewnością stwierdzić można, że w obszarze życia senioralnego, następuje wiele pozytywnych zmian.  Senior ewoluuje do osoby, nie ustępującej niczym młodszemu pokoleniu mentalnie czy w zdolności wykorzystywania najnowszych narzędzi technicznych w codziennym życiu. To rodzi świadomość i co za tym idzie, oczekiwania najaktualniejszych rozwiązań w kwestii utrzymania komfortu życia w wieku dojrzałym. Właśnie wymianie i propagowaniu tych informacji służyć powinna taka konferencja”- powiedział Jacek Sikora, właściciel firmy Vitberg, współorganizator.

W trakcie trwania konferencji, Akademię Wychowania Fizycznego odwiedziła również Doradca Prezydenta miasta Krakowa, d.s. polityki senioralnej, Anna Okońska – Walkowicz, co miało związek z projektem wielkiej, międzynarodowej konferencji seniorów w kolejnych latach przy wsparciu włodarzy miasta Krakowa i miast partnerskich.