Konferencja Radość Uczenia się

Radość uczenia się przez całe życie – Międzynarodowa Konferencja

Międzynarodowa Konferencja „Radość uczenia się przez całe życie”, która odbędzie się 25.10.2018 (czwartek) w godz. 8:30-17:00 w Collegium Maius, ul. Chodźki 4 w Lublinie.

Będzie to pierwsze wydarzenie na Lubelszczyźnie poświęcone propagowaniu nowej metody L3 M  Polska- Radość uczenia się przez całe życie wg pedagogiki Marii Montessori. Planujemy całodniowy kongres poświęcony metodom rozwoju z wykorzystaniem potencjału osób starszych.

Cele, jakie przyświecają naszej Konferencji to:

Propagowanie pedagogiki Montessori wśród osób pracujących z Seniorami. Zainspirowanie i motywowanie osób pracujących z Seniorami do pracy zgodnej z pedagogiką Marii Montessori. Wprowadzenie sposobu pracy według pedagogiki Montessori w placówkach, które pracują z Seniorami. Społeczna świadomość młodych osób a szybkie starzenie się społeczeństwa.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier Małgorzaty Dudekpierwsza na Lubelszczyźnie szkoła zajmująca się promocją i edukacją zasad savoir-vivre’u we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

Naszą misją jest promocja i wdrażanie metody L3M Polska – Radość uczenia się przez całe życie według pedagogiki Marii Montessori, w standardy pracy ośrodków i osób towarzyszących osobom starszym, w celu podniesienia jakości ich życia.

Wśród zaproszonych Gości Konferencji znajdą się:
1. Christine Mitterlechner – dyplomowany pedagog ze specjalnością „Pedagogika Montessori”,
trener w zakresie geragogiki, członek i założyciel Stowarzyszenia Montessori w Wiedniu.
2. Dr Sol Haring – naukowiec w Karl-Franzens-University Graz w Instytucie Edukacji w Austrii.
3. Dr Claire Royston – dyrektor medyczna Grupy Four Seasons Health Care w Wielkiej Brytanii.
4. Dr hab. Andrzej Mielczarek, prof. WSKSiM nauki o polityce, polityka społeczna, wieloletni
dyrektor domu pomocy społecznej.
5. Dr Małgorzata Miksza – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori
6. Prof. nadzw. Dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas.

Zagadnienia konferencji:
• Motywowanie do rozważań nad szeroko rozumianą koncepcją wychowania wg. pedagogiki M. Montessori, którego rezultatem jest człowiek samodzielny, odpowiedzialny, pielęgnujący i miłujący świat natury i kultury. To człowiek poszukujący sensu i radości życia.
• Pogłębione przemyślenia nad starzeniem się, a uczeniem się człowieka w wieku dojrzałym.
• Refleksje nad mechanizmami uczenia się i utrzymywania sprawności zarówno fizycznej, umysłowej jak i społecznej w geragogice.
• Aktywizacja multisensoryczna w wieku senioralnym.
• Zasady i reguły dydaktyczne jako punkty orientacyjne w geragogice. L. Kratochwil, H.K. Berg
• Podkreślenie szczególnej wartości poglądów M. Montessori na korelację pomiędzy takimi kategoriami jak: miłość pomiędzy ludźmi a budowanie szczęśliwego życia.
• Wychowanie w wolności i samodyscyplinie oraz w przygotowanym otoczeniu, drogą do samodzielności i radości życia.
• Aktywność i cisza – nadzieją na życie radosne i szczęśliwe życie.
• Życie osobiste, radość z jego przeżywania sposobem na aktywność i radość życia.
• Rozwój własnej osobowości sposobem na doświadczanie szczęścia i radości życia.
• Refleksyjność i uważna obecność wśród seniorów/ podczas towarzyszenia seniorom, inspiracją do ich aktywizowania i radości w przeżywaniu codzienności.

Patronat Honorowy: Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.