II Konferencja Naukowa Dla zdrowego i aktywnego starzenia

II Ogólnopolska Konferencja  „Dla Zdrowego i aktywnego starzenia” 

W dniu 7 czerwca 2018 roku, w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja  „Dla Zdrowego i aktywnego starzenia”. W programie wydarzenia dedykowanemu seniorom, ich problemom i wyzwaniom znajdzie się 10 praktycznych warsztatów oraz 6 wykładów prowadzonych między innymi przez dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego, dr hab. Prof. nadzw. Wandę Pilch i gości z zagranicy.

Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji, są Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Klub Seniora – “Młodzi duchem” oraz nowosądecka firma Vitberg, producent urządzeń do wibroterapii. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Małopolski.

Program imprezy podzielony jest na dwa panele: warsztaty i wykłady, które odbywać się będą równolegle, dając szansę zaproszonym nie tylko na zadanie pytań specjalistom ale na atrakcyjne spędzenie czasu i zdobycie umiejętności. W harmonogramie 10 warsztatów znajdą się między innymi  zajęcia ze Smovey, Body Art, Pilates, Slow Jogging, porady kosmetyczne oraz pomiary i diagnostyka. 6 wykładów zostanie zaprezentowanych przez znanych i cenionych naukowców oraz praktyków, między innymi: „Chory z urojenia czy na własne życzenie, skutki zachowań ryzykownych” dr hab. prof. nadzw. Anny Skalskiej, „Wibroterapia ułatwia życie seniora” Jolanty  Świercz i Alicji Pasterczyk czy „Przebieg procesu starzenia ludności Polski i jego konsekwencje dla gospodarki” dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego.

Długoterminowym celem konferencji jest inicjacja utworzenia Narodowego Programu Zdrowego Stylu Życia, który wypromuje ideę fizycznej aktywności, podtrzymującą sprawność, tak szczególną  w wieku dojrzałym. Organizatorzy zakładają, że aktywowanie seniorów i prewencja niewydolności funkcjonalnej, powinny stać się poważną kwestią społeczną, zważywszy na statystyczna tendencję starzenia się Europejczyków. W porównaniu do bardziej rozwiniętych krajów Starego Kontynentu, ta kwestia wydaje się być w Polsce mocno zaniedbana.

W II Konferencji Naukowej  “Dla zdrowego i aktywnego starzenia, przewidziano uczestnictwo pół tysiąca osób. Wśród gości,  spotkamy wiele znamienitych postaci, w tym lekarzy antropologów, gerontologów, specjalistów w zakresach fizjologii, wychowania fizycznego, rehabilitacji oraz aktywnych pracowników naukowych z dziedzin pokrewnych.

 

Start konferencji: 07 czerwca 2017, godzina 8.30

Lokalizacja: Teren Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

Zakończenie: godzina 17.00

 

Udział w Konferencji i warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: www.vitberg.com/konferencje.