Muzyka i Sacrum – wyjątkowy cykl koncertów

28 kwietnia w Kościele Parafialnym Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu, odbędzie się drugi koncert z cyklu Muzyka i Sacrum. W programie koncertu pt. „Akatyst” znajdą się utwory z kręgu kultury bizantyjskiej, m.in. fragmenty „Akatystu ku czci Bogurodzicy”.

Akatyst jest to rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, zwłaszcza męczenników. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco a cappella. Niekiedy stanowią zasadniczą część szczególnych nabożeństw, co dotyczy zwłaszcza najbardziej znanego Akatystu ku czci Bogurodzicy.

Wykonawcą będzie chór OKTOICH działający przy cerkwi we Wrocławiu. Chór kontynuuje wielowiekową muzyczną tradycję prawosławia wykonując utwory z kręgu kultury bizantyjskiej od IX do XX w. Jest laureatem prestiżowych festiwali muzycznych. Uświetnia swym śpiewem uroczystości Cerkwi Prawosławnej, a także nabożeństwa ekumeniczne, między innymi z Papieżem Janem Pawłem II.