• 4 grudnia 2022

Lublin

mar 27, 2018

Biorąc pod uwagę duży obszar województwa, ma ono wiele do zaoferowania. Każde miasto posiada walory kulturowe i przyrodnicze. Do najciekawszych należą Zamek w Zamościu , pałac w Kozłówce, pałac Czartoryskich w Puławach oraz zamek w Lublinie.

Ogólnopolską Kartę Seniora można założyć w :

Miejsce:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, pokój 132 piętro pierwsze

Godziny przyjmowania 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Kontakt: Anna Dula, tel. 81 528 76 32, e-mail: anna.dula@rops.lubelskie.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Krakowska, tel. 81 528 76 37, e-mail katarzyna.krakowska.rops@gmail.com

Skip to content