Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

15 września 2017 r. już po raz czwarty Stowarzyszenie MANKO ̶ Głos Seniora organizuje Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie.

15 września 2017 r. zapraszamy wszystkich seniorów na IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie organizowane przez Stowarzyszenie MANKO  ̶  Głos Seniora. W programie Senioraliów zaplanowana jest Msza Święta w Kościele Mariackim oraz parada, która przejdzie ulicami Krakowa z Rynku Głównego do Kina Kijów, w którym prawie 900 seniorów skorzysta z programu bezpłatnych badań oraz wykładów z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa oraz aktywizacji społecznej w lokalnych środowiskach. Zwieńczeniem wydarzenia będzie międzypokoleniowa potańcówka integracyjna z Ambasadorką Głosu Seniora DJ-Wiką.

Zapraszamy seniorów oraz wszystkie osoby działające na rzecz poprawy warunków życia osób 60+, w tym przedstawicieli  rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, a także przedstawicieli miast partnerskich oraz władz samorządowych z całej Polski. Celem wydarzenia jest aktywizacja i edukacja osób starszych w zakresie profilaktyki zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja Ogólnopolskich Senioraliów w szczególności skierowana jest do seniorów niezrzeszonych  ̶  osób nienależących i niedziałających w żadnej organizacji seniorskiej - którzy pozostają wykluczeni społecznie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Prezydent Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskich Senioraliach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres senioralia@manko.pl lub potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (12)  429 37 28.

>>>> Formularz rejestracyjny <<<<

>>>> Formularz zgłoszeniowy <<<<

Zobacz również