francuz-boraczynska

francuz-boraczynska

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora.

Konferencja  „Otoczenie przyszłości- przyszłość otoczenia”
2016-10-26 / MAZOWIECKIE / WYDARZENIA SENIORALNE

Konferencja „Otoczenie przyszłości- przyszłość otoczenia”

Starzejące się społeczeństwo – pułapka demograficzna czy szansa rozwoju? Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Według danych GUS w 2020 r. liczba osób 60+ będzie stanowiła 25% ludności, a w 2050 osiągnie aż 40%.

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Według danych GUS w 2020 r. liczba osób 60+ będzie stanowiła 25% ludności, a w 2050 osiągnie aż 40%.  Już obecnie w Polsce jest więcej osób 60+ niż dzieci i młodzieży (0-20 lat). W 2025 roku osób 60+ będzie o prawie 3 miliony więcej niż dzieci i młodzieży.

Zmiany demograficzne wymuszają nowe spojrzenie na wiele obszarów gospodarczych. W przedstawionej 29 lipca br. przez Wicepremiera M. Morawieckiego „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” sytuacja demograficzna została wskazana jako jedna z 5. pułapek rozwojowych Polski, która wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Starzenie się społeczeństwa wymusza stworzenie takich  rozwiązań, które integrują opiekę socjalną, opiekę medyczną, planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe oraz nowe technologie. 

Nadchodzące wyzwania demograficzne wymuszają zmiany zarówno gospodarcze w kraju jak i zmiany w systemie dóbr i usług dedykowanych osobom starszych. Seniorzy stanowią coraz większą grupę konsumentów o dynamicznie rosnącym potencjale ekonomicznym. Portfel polskiego emeryta to ponad 135 mld. zł. rocznie i ta kwota systematycznie rośnie. Gospodarka senioralna to również nowe miejsca pracy związane z tworzeniem produktów i usług, a także szansa rozwoju dla MŚP.

Konferencja „Otoczenie przyszłości - przyszłość otoczenia” organizowana 27.10.2016 r. przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Ministerstwo Rozwoju ma za zadanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa. Będą o tym debatować w najbliższy czwartek eksperci z Polski i zagranicy. 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, jako jedyna organizacja z Europy Środkowo-Wschodniej, został zaproszony do udziału w projekcie dwóch Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej (DG GROW i DG CONNECT), który ma na celu wykorzystanie inicjatyw poszczególnych krajów członkowskich do stworzenia modeli ekosystemu, który będzie uwzględniał potrzebę zwiększenia opieki w miejscu zamieszkania seniora. 

Udział w konferencji jest szansą dla polskich firm, przedstawicieli biznesu, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, instytutów naukowych, ekspertów, wizjonerów i inicjatorów innowacji w realizacji różnych inicjatyw, pomysłów, do przedstawienia swoich rozwiązań i propozycji, a także nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami krajowymi i europejskimi zajmującymi się szeroko rozumianą gospodarką senioralną.

Czytaj więcej